Wymiana i zwrot

wymiana i zwrot

Jeśli nie jesteś zadowolony z zakupu w dniu otrzymania paczki, masz czternaście (14) dni od daty doręczenia, aby zwrócić lub wymienić artykuł.

*Pamiętaj, że zwrot dotyczy produktów ,,gotowych”. Nie mamy możliwości zrezygnowania z zamówień przygotowanych specjalnie dla Ciebie. (Wszystkie szelki, smycze i obroże są tworzone na indywidualne zamaówienie).

Co powinieneś zrobić?

 1. Zaloguj się do naszej witryny.
 2. Po zalogowaniu się w swoim prywatnym obszarze przejdź do menu zleceń.
 3. Wewnątrz listy zleceń proszę szukać zamówienia, którą chcesz zwrócić i kliknij przycisk “Zwróć przedmioty”.
 4. Wybierz produkt, który chcesz zwrócić w ramach zamówienia.
 5. Wybierz powrót z przyczyny w menu rozwijanym.
 6. Wybierz typ zwrotu: zwrot pieniędzy lub zmianę dla innego rozmiaru lub koloru.
 7. Jeśli powrót jest zmianą wielkości lub zmianą koloru, wybierz model, z którego chcesz dokonać zmiany z menu rozwijanego, które pojawi się na ekranie po wybraniu opcji.
 8. Kliknij przycisk “Potwierdź zwrot”.
 9. Zacząłeś proces zwrotu! Poczekaj na e-mail z potwierdzeniem;
 10. Wyjaśnimy następne kroki.

 

CHANGE AND RETURN

If you are not satisfied with your purchase on arrival you have fourteen (14) days starting from the delivery date to return or exchange the article.

What should you do?

 1. Login to our website.
 2. Once logged inside your private area, please access the orders menu.
 3. Inside the orders list, please seek the order you want to make the return and click the button “Return items”.
 4. Select the product you want to return within the order.
 5. Select return cause within the pull-down menu.
 6. Select the type of return: money refund or change for another size or color. If the return is a size change or color change, please select the model you want to make the change from the pull-down menu that appears on the screen when selecting the option.
 7. Click the “Confirm Return” button.
 8. You started the return process! Wait for the confirmation email;
 9. it will explain your following steps.