WARUNKI KORZYSTANIA

WARUNKI KORZYSTANIA

Proszę przeczytać poniższe warunki użytkowania  przed skorzystaniem z witryny internetowej witryny www.lovoldo.pl

Korzystasz z naszej strony, zgadzasz się na poniższe warunki korzystania. Jeśli nie zgadzasz się z tymi warunkami, nie możesz używać tej witryny. Nasza strona internetowa zastrzega sobie prawo zmian i aktualizacji  witryny w dowolnym czasie, a użytkownik zgadza się na takie modyfikacje, zmiany lub aktualizacje od czasu ich opublikowania na naszej stronie internetowej. Obowiązkiem użytkownika jest śledzenie zmian.

PRAWO AUTORSKIE

Wszystkie treści zawarte w naszej witrynie internetowej, takie jak tekst, grafikę, loga, ikony przycisków, obrazy i oprogramowanie są własnością naszej witryny internetowej lub jej dostawców treści i są chronione. Zezwala się na elektroniczne kopiowanie i drukowanie części wydruku strony internetowej ,,lovoldo.pl” wyłącznie w celu złożenia zamówienia w naszej witrynie internetowej lub korzystania z witryny w celu zakupu. Wszelkie użycie, w tym reprodukcja, modyfikacja, dystrybucja, przesyłanie, publikacja, wyświetlanie lub wykorzystywanie  treści witryny internetowej jest surowo zabronione.

ZNAKI TOWAROWE

Wszystkie znaki towarowe, logo, znaki usług i nazwy handlowe, które pojawiają się na tej stronie, są znakami towarowymi naszej strony internetowej i innych odpowiednich właścicieli.

OPINIE UŻYTKOWNIKÓW I INNE UWAGI

Wszelkie opinie, komentarze i inne zgłoszenia dostarczone do naszej witryny internetowej na tej stronie lub na tej stronie lub w inny sposób zgłaszane w związku z użytkowaniem strony internetowej będą pozostawione własnością naszego serwisu internetowego. Takie ujawnienie, przedłożenie lub zaoferowanie jakiegokolwiek komentarza uznaje się za przydzielenie naszej stronie internetowej wszystkich ogólnoświatowych praw we wszystkich własnościach intelektualnych dotyczących komentarzy.

Zgadzasz się, że żadne uwagi zgłoszone przez użytkownika do naszej witryny nie naruszają prawa osób trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, prywatności lub innych praw osobistych lub prawnych. Ponadto zgadzasz się, że żadne komentarze zgłoszone przez Ciebie do serwisu nie będą zawierały lub zawierają niezgodne z prawem zniesławiające lub nieprzyzwoite materiały. Jesteś i pozostaniesz wyłącznie odpowiedzialny za treść komentarzy.